Υπηρεσίες Μετανάστευσης

Σας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μετεγκατάστασης που μπορεί να στηρίξει κάθε σας ανάγκη.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας παρέχει αξιόπιστες και έγκυρες επίσημες μεταφράσεις από τα ελληνικά στα γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά (και το αντίστροφο) με δυνατότητα επικύρωσης και πιστοποίησης, καθώς και επιμέλεια κειμένων υψηλών προδιαγραφών. Αυτό που μας διακρίνει είναι η ταχύτητα, η εμπιστευτικότητα και η συνέπεια κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Συνεργαζόμαστε με μια ομάδα πτυχιούχων επαγγελματιών διερμηνέων και μεταφραστών με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, έχοντας πρωταρχικό μέλημα και σκοπό την παροχή αξιόπιστων διαγλωσσικών υπηρεσιών. Η εταιρία μας φροντίζει να καθιερωθεί και να ξεχωρίσει προσφέροντας μεταφραστικές υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές, που θα χρησιμοποιηθούν παραπάνω από μία φορά από τους πελάτες μας.

 

Μεταφράσεις
  • Πιστοποιητικά γεννήσεως και οικογενειακής κατάστασης
  • Συμβόλαια και λοιπά έγγραφα νομικής φύσεως (Δικαστικές αποφάσεις, Πρακτικά, Αγωγές, Ισολογισμοί, Δικόγραφα κ.α.)
  • Ιατρικές και Φαρμακευτικές εξετάσεις και λοιπά ιατρικά έγγραφα.
  • Διάφορα Έγγραφα: Πτυχία, Βιογραφικά σημειώματα, Αιτήσεις για εργασία, Πιστοποιητικά.

 

Διόρθωση και Επιμέλεια κειμένων

 

Διεκπεραίωση εγγράφων

Είναι επίσης δυνατή η μετάφραση κειμένων προς εμπορική χρήση. Στείλτε μας τα έγγραφά σας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και θα σας αποστείλουμε ένα δείγμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ικανότητα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά ένας μετανάστης σε ποικίλα γραφειοκρατικά ζητήματα στις διάφορες δημόσιες -και μη, υπηρεσίες στο Βερολίνο, πολλές φορές συνιστά πρόκληση. Ακόμη και με την υποστήριξη ανεξάρτητων κοινωνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, συχνά παρατηρούνται «αδυναμίες», οι οποίες οδηγούν σε επιδείνωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των ανθρώπων που επιλέγουν τη Γερμανία ως τόπο διαμονής και εργασίας. Τόσο η κακή κατάσταση στην αγορά εργασίας, όσο και η έλλειψη μελλοντικών προοπτικών στις χώρες καταγωγής πολλών μεταναστών είναι υπεύθυνες για την αύξηση της μετανάστευσης στη Γερμανία, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη ζήτηση ειδικών συμβουλών.
Ως ιδιωτικό κέντρο παροχής συμβουλών για κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την προσαρμογή σας στη Γερμανία, προσφέρουμε την απαραίτητη καθοδήγηση για να «βρείτε το δρόμο σας» και να ενταχθείτε αρμονικά στη γερμανική πραγματικότητα.
Η εταιρεία μας σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

• τη διαμονή σας στη Γερμανία,
• την επαγγελματική σας απασχόληση και την αναζήτηση εργασίας,
• πιθανές νομικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις ανεργίας (ALG I) ή παροχές (ALG II, επίδομα στέγασης, συμπλήρωμα τέκνου),
• τη γερμανική υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και
• τις δυνατότητες απόκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για διαγλωσσική επικοινωνία αυξάνονται συνεχώς και περιλαμβάνουν ένα ευρύτατο φάσμα τομέων. Για πολλούς ανθρώπους, που διαμένουν στο Βερολίνο, η γλώσσα αποτελεί εμπόδιο.

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές υπηρεσίες, όπως Δημαρχεία (Bürgeramt, Standesamt, Jugendamt), Τράπεζες, Νοσοκομεία, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως Πανεπιστήμια, σχολεία, παιδικούς σταθμούς. Σε αυτές συγκαταλέγονται, επίσης, η συνοδεία σε ασφαλιστικά ή δικηγορικά γραφεία, καθώς και σε ιδιώτες γιατρούς.

Φιλοδοξούμε να γίνει η εταιρεία μας μια από τις πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών γλωσσικής εκπροσώπησης και συνοδείας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία και όχι μόνο.

Επαγγελματισμός, εχεμύθεια και ευελιξία αποτελούν μερικές από τις αρχές που μας διακρίνουν και δημιουργούν γερές βάσεις για εύρωστες κι μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες μας. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι το μήνυμά σας θα ακουστεί δυνατά, καθαρά και με ακρίβεια στη μορφή που εσείς επιθυμείτε, γραπτή ή προφορική.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η αναμέτρηση με τη γερμανική γραφειοκρατία αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια πραγματικότητα που δε μπορεί να παραγκωνιστεί. Μεγάλο ποσοστό μεταναστών αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατανόηση και διαχείριση εγγράφων που καλούνται να καταθέσουν σε διάφορες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν την καθημερινότητά τους με άγχος και στρες, ή σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγούνται σε σφάλματα. Για παράδειγμα, συχνά τα γράμματα που λαμβάνουν οι νέοι κάτοικοι στη Γερμανία, δε γίνονται απολύτως κατανοητά, ενώ παράλληλα οι ίδιοι καλούνται να συμπληρώσουν μεγάλο αριθμό δυσνόητων αιτήσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι όποιος επιθυμεί τη βασική ασφάλεια ή απαιτεί υποστήριξη από την τοπική κοινότητα πρέπει πρώτα να υποβάλει αίτηση.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, τη βοήθεια σχετικά με την ορθή συμπλήρωση σημαντικών -και μη- εγγράφων, όπως είναι οι αιτήσεις κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με τη διαχείριση της αλληλογραφίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής μας, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι αυτή η διαδικασία συμπλήρωσης εγγράφων απαιτεί χρόνο προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η εν λόγω υπηρεσία δεν αφορά νομικές και φορολογικές συμβουλές.

JOB COACHING

Το Job Coaching αποτελεί μια μορφή παροχής συμβουλών, η οποία συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική απασχόληση. Ο κεντρικός στόχος ενός Job coach, είναι να δώσει σε άλλους ανθρώπους την απαραίτητη καθοδήγηση προκειμένου βρουν μια θέση εργασίας με προοπτικές στην αγορά εργασίας. Η αυτογνωσία είναι ο πιο σημαντικός στόχος κατά τη διαδικασία του Job Coaching, όπου ανακαλύπτει κανείς τις δικές του ανάγκες, τις αξίες, τα κίνητρα ενώ, παράλληλα, γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία η ανθρώπινη προσωπικότητα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.

Ο Job Coach, λοιπόν, αναλαμβάνει το καθήκον της αρμονικής επανένταξης των ατόμων που πλήττονται από την ανεργία στην αγορά εργασίας. Υποστηρίζει και βοηθά τους πελάτες κατά την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, επειδή ακριβώς έχει πολύ καλή επίγνωση των προκλήσεων και των ιδιαιτεροτήτων των περιζήτητων θέσεων εργασίας, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Μέσα από τις συνεδρίες τα άτομα είναι σε θέση να επιλέξουν την εργασία που τους ταιριάζει πραγματικά, αλλά και να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις συνθήκες και απαιτήσεις του εργασιακού τους περιβάλλοντος.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας, η καθοδήγηση είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον, άνθρωποι που αισθάνονται λιγότερο υποκινούμενοι, απογοητευμένοι και απελπισμένοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την απαιτούμενη υποστήριξη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για εσάς που επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η εταιρεία μας σας συμβουλεύει και σας καθοδηγεί σε όλη την πορεία της διαδικασίας εύρεσης εργασίας. Έχοντας αποκλειστικές επαφές με εργοδότες, κυρίως όσον αφορά το χώρο της εστίασης, της περίθαλψης και των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με το πώς πρέπει να προετοιμαστείτε, τι πρέπει να προσέξετε στη Γερμανία και πού μπορείτε να απευθυνθείτε για υποστήριξη.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει την εύρεση της κατάλληλης εργασίας για εσάς, πάντοτε με αξιοπιστία και διακριτικότητα, ώστε να αποκτήσετε πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να ενισχύσετε το βιογραφικό σας.

Ελληνικα