JOB COACHING ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (AVGS)

Από τις 21 Ιουλίου 2020 είμαστε το πρώτο ελληνογερμανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα για την προώθηση της εργασίας. Ως αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, προσφέρουμε πιστοποιημένα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης (Job Coaching) με κουπόνι (AVGS). Σε μία ατομική καθοδήγηση, σχεδιάζουμε μαζί την τρέχουσα κατάστασή σας όπως και τα βήματα για την ομαλή ένταξη σας στην αγορά εργασίας. Θα μάθετε στρατηγικές για αναζήτηση εργασίας, τη σύνταξη ενός Βιογραφικού Σημειώματος και πώς μπορείτε να παρουσιάσετε τις εξειδικευμένες γνώσεις σας σε συνεντεύξεις.

Γενικές πληροφορίες

Το Job Coaching αποτελεί μια μορφή παροχής συμβουλών, η οποία συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική απασχόληση. Ο κεντρικός στόχος ενός Job coach, είναι να δώσει σε άλλους ανθρώπους την απαραίτητη καθοδήγηση προκειμένου βρουν μια θέση εργασίας με προοπτικές στην αγορά εργασίας. Η αυτογνωσία είναι ο πιο σημαντικός στόχος κατά τη διαδικασία του Job Coaching, όπου ανακαλύπτει κανείς τις δικές του ανάγκες, τις αξίες, τα κίνητρα ενώ, παράλληλα, γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία η ανθρώπινη προσωπικότητα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.

Ο Job Coach, λοιπόν, αναλαμβάνει το καθήκον της αρμονικής επανένταξης των ατόμων που πλήττονται από την ανεργία στην αγορά εργασίας. Υποστηρίζει και βοηθά τους πελάτες κατά την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, επειδή ακριβώς έχει πολύ καλή επίγνωση των προκλήσεων και των ιδιαιτεροτήτων των περιζήτητων θέσεων εργασίας, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Μέσα από τις συνεδρίες τα άτομα είναι σε θέση να επιλέξουν την εργασία που τους ταιριάζει πραγματικά, αλλά και να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις συνθήκες και απαιτήσεις του εργασιακού τους περιβάλλοντος.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας, η καθοδήγηση είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον, άνθρωποι που αισθάνονται λιγότερο υποκινούμενοι, απογοητευμένοι και απελπισμένοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την απαιτούμενη υποστήριξη.

Μεθοδολογική προσέγγιση

Το Job Coaching είναι μια συνεχής διαδικασία ανάπτυξης, που αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ανθρώπων, του Job Coach και του πελάτη. Ο ρόλος του πρώτου έγκειται στο να βοηθά τον πελάτη να ανακαλύψει τις ικανότητές του και να αναπτύξει την προσωπικότητά του για να επιτύχει τους προσωπικούς κι επαγγελματικούς του στόχους. Επίσης, ο Job Coach μας διευκολύνει τις αλλαγές, «ενεργοποιεί» τα κίνητρα και ενθαρρύνει τους πελάτες μας να εκφράσουν τις αληθινές επιθυμίες τους, σύμφωνα με τις εμπειρίες τους. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του, προσπαθεί να σας καθοδηγήσει ώστε να καταφέρετε το καλύτερο δυνατό για εσάς και να ζήσετε τη ζωή που επιθυμείτε.

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα εύρος μεθόδων καθοδήγησης για την κάλυψη των αναγκών του κάθε πελάτη. Η πιο προσφιλής μέθοδος είναι η ανάπτυξη μιας «πρόσωπο με πρόσωπο» συνομιλίας/συζήτησης, με γνώμονα ερωτήσεις (ανοικτού και κλειστού τύπου, υποθετικές ερωτήσεις, διάφορες ασκήσεις και παραδείγματα, σχολιασμός των προτεραιοτήτων, των φιλοδοξιών, των οραμάτων, κλπ.). Στόχος μας είναι οι πελάτες μας να αντιληφθούν και να αναδείξουν τις δυνατότητές τους και να βοηθηθούν στην ορθή επιλογή καριέρας, φιλοδοξώντας να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους σε κάθε συνεδρία.

Επίσης, ο μεθοδολογικός προβληματισμός είναι κατάλληλος για μια καλύτερη κατανόηση των γεγονότων και την εξεύρεση των σωστών λύσεων. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου στις συνεδρίες βοηθά τον πελάτη μας να σκεφτεί προσεκτικά και να εντοπίσει τα σημεία όπου εντοπίζονται τυχόν τα «δυνατά» ή «αδύναμα» σημεία του. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας φτάσουν στο σημείο να διαχειρίζονται κάθε νέα πρόκληση πιο εύκολα και με ασφάλεια. Η πορεία της συνεδρίας καθοδηγείται και σε αυτή την περίπτωση από σύντομες ερωτήσεις που θέτουν το άτομο σε μια διαδικασία σκέψης και προβληματισμού.

Επιπλέον, ο Job Coach μας αναλαμβάνει την υποστήριξη και καθοδήγησή σας σε περιπτώσεις που έρχεστε αντιμέτωποι με προβλήματα (ασυνεννοησίες, καυγάδες, αδικίες κ.α.) στο περιβάλλον εργασίας σας. Σε κάθε συνεδρία θα προσπαθήσει να προσδιορίσει την πραγματική αιτία του προβλήματος και να εξετάσει όλες τις «πλευρές» του προβλήματος, προτείνοντας αποτελεσματικές λύσεις. Βασική μέριμνά του είναι μέσα από τη συζήτηση, να απομονώσετε τα περιστατικά, να αναλύσετε κάθε περίπτωση και να βρείτε από κοινού μια λογική λύση. Η ψυχολογική διάθεση και η πρόθεσή σας παίζουν σε αυτή την περίπτωση πολύ σημαντικό ρόλο.

Έτσι, μέσα από τις συνεδρίες μας μπορείτε να αξιολογήσετε καλύτερα τα προσόντα σας, να προσδιορίσετε επακριβώς τις ικανότητες και τα επαγγελματικά σας χαρακτηριστικά, μαθαίνοντας συγχρόνως τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της καριέρας σας. Μετά το πέρας των συνεδριών, θα είστε σε θέση να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις για την εκπαίδευση και την επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Προετοιμασία για συνέντευξη και συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων για θέσεις εργασίας

Ένα εξίσου σημαντικό θέμα, κατά τη διαδικασία του Job Coaching, είναι η συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για μια θέση εργασίας και η συμπλήρωσή τους, καθώς και η προετοιμασία των πελατών μας για επαγγελματικές συνεντεύξεις. Μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες, δημιουργούμε μαζί «βήμα προς βήμα» το επαγγελματικό σας προφίλ, προσαρμοσμένο πάντοτε στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, για να «βρείτε το δρόμο» σας στη γερμανική αγορά εργασίας. Από τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος μέχρι τη συνέντευξη, οι Job Coaches μας κάνουν τα πάντα για να αναδείξετε με τον καλύτερο τρόπο τον επαγγελματισμό σας. Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε όλα τα «εργαλεία» που χρειάζεστε για να προετοιμαστείτε όχι μόνο για τη γερμανική αγορά εργασίας, αλλά και για να «απογειώσετε» την καριέρα σας!

Το βιογραφικό σημείωμα συνιστά την πρώτη επαφή με τον εργοδότη, γι’ αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά τη δημιουργία του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσεχθούν τόσο η εμφάνισή του, όσο και οι πληροφορίες που αυτό περιλαμβάνει. Κανονίζουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε πιθανές αλλαγές και διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο υπάρχον βιογραφικό σας σημείωμα. Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμη βιογραφικό σημείωμα, οι σύμβουλοί μας θα αξιοποιήσουν τη συνάντηση μαζί σας για να συγκεντρώσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, ώστε να δημιουργήσουν το βιογραφικό σας, βελτιστοποιώντας τη δομή και το περιεχόμενό του. Τέλος, θα σας στείλουν το βιογραφικό σας σημείωμα σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε σε προσθήκες ή αλλαγές στο μέλλον.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε βιογραφικό σημείωμα που στέλνετε απευθείας στον εργοδότη, συχνά θα πρέπει να περιέχει μια «συνοδευτική επιστολή». Ο κύριος στόχος σας είναι να προκαλέσετε το ενδιαφέρον του εργοδότη κατά την ανάγνωση του βιογραφικού σας. Η επιστολή θα πρέπει να έχει τη μορφή και τον χαρακτήρα μιας τυπικής επαγγελματικής επιστολής, αλλά ο τόνος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο εργασίας που υποβάλλετε αίτηση και τον τύπο του εργοδότη. Οι σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν και σε αυτή την περίπτωση, να συντάξετε μια συνοδευτική επιστολή, πάντοτε προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Τέλος, οι συνεντεύξεις αποτελούν αιτία ανησυχίας για τους περισσότερους υποψηφίους, επειδή κάθε φορά υπάρχουν ορισμένοι κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να εξεταστούν. Υπάρχουν πολλές κατευθυντήριες γραμμές που μπορείτε να ακολουθήσετε κατά τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης. Οι σύμβουλοί μας όχι μόνο θα σας προετοιμάσουν για τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σε μια συνέντευξη εργασίας και τα «τρικς», αλλά και θα σας δώσουν τις σωστές οδηγίες προκειμένου να παρουσιάσετε τον εαυτό σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ελληνικα